Laatste nieuws;

 

  

 

   De training van het Eventing Paard.  

Voor we met de training beginnen is het zaak ons een doel te stellen. We moeten vaststellen wat haalbaar is. Daarna maken we een trainingsschema dat als leidraad gaat dienen bij het verwezenlijken van de gestelde doelen. Bij het stellen van het doel spelen een aantal factoren een rol, zoals;
- Leeftijd paard
- ervaring paard
- welke trainingsfaciliteiten heb ik
- hoeveel tijd kan ik in de training steken
- welke ervaring heb ik zelf
- wat heeft de wedstrijdkalender mij te bieden
- op welke wedstrijden wil ik pieken.

De bepaling van een doel is belangrijk. In sommige gevallen zijn meerdere doelen mogelijk, bv selectie wedstrijden en kampioenschappen. De voornaamste zorg in de training is het paard plezier in zijn werk te laten houden. Nu zijn er weinig dingen die het paard zo snel doen verzuren als het "onderste uit de kan halen". Dat kunnen we ons maar één of twee keer per seizoen permitteren. De hoeveelheid tijd die we aan een training kunnen besteden is een belangrijke factor bij het bepalen van wat haalbaar is. Hoeveel tijd zou men in de training moeten steken? Hieronder een overzicht;      

Niveau

Dagen werk       ca 45 min p/dag 

dressuur Springen / crosstraining Conditie / buitenrit
B - L Min 4 x per week 3x per week 1x per week 2x per week in combi met dressuur
M - Z Min 5 x per week 4x per week 1x per week 3x per week evt in combinatie met dressuur
1 ster of hoger Min 6 x week 4x per week 1x per week 3x per week evt in combinatie met   dressuur

      

 Het spreekt vanzelf dat het werk van een combinatie die een kans maakt op deelname aan internationale wedstrijden anders is samengesteld dan dat van een ruiter die besloten heeft het eens in de samengestelde wedstrijden te gaan proberen. Wat voor de laatste zijn belangrijkste wedstrijden zijn, zijn voor de eerste de trainingswedstrijden. Van een trainingsschema dat voor iedereen geldt is dus geen sprake. Voor elk paard of combinatie zal een specifiek trainingsschema moet worden opgesteld. In grote lijnen bestaat het trainingsschema ui de volgende delen;
- dressuurtraining
- springtraining
- fysieke / conditie training
- cross / terreintraining

In de rustperiode van het seizoen (november / december) zal het paard licht dressuurwerk en springwerk moeten blijven doen. Het paard "stil zetten" is niet wenselijk. Daarom adviseer ik om het paard te blijven gymnastiseren en te werken aan de dressuur. Als toets is het rijden van enkele wedstrijden aan te bevelen. Wanneer we aan de hand van de SGW-kalender de eerste wedstrijd hebben vast gesteld, kan het opbouwprogramma worden vastgesteld. Het opbouwprogramma gebruik ik om het paardenlichaam zowel fysiek als conditioneel klaar te maken voor de gevraagde inspanning. Deze training begint ca 8 weken voor de eerste wedstrijd. De training van het fysieke gedeelte kan op de volgende manier worden ingevuld;            
Naast de dressurtraining (ca 30 min) voor het sterker maken en ontwikkelen van de spieren is het doen van stapwerk (ca 20 min) op een harde / vlakke bodem voor het harder maken van de pezen en banden. Na ca 2 weken kan het stapgedeelte uitgebreidt worden met wa drafwerk, eveneens op de harde / vlakke bodem. (schema 15 min stap, 5 draf, 15 stap, 5 min draf etc.) Deze stap / draf kan uitgebreid worden tot een trainingsduur van 90 min waarin gevarieerd kan worden in duur van de stap en drafwerk. Na 4 weken kan een gedeelte van het stap / draf werk omgezet worden naar galopwerk. In het opbouwprogramma worden ook enkele terreintraingen opgenomen om het paard vertrouwd te laten worden in het galloperen in geacidendeert terrein. Tussendoor zijn er momenten waarop de ontwikkelingen van het paard moet worden beoordeeld en afhankelijk van de gegevens kan het trainingsprogramma worden aangepast.

Belangrijk blijft ten alle tijde dat het paard gezond blijft en dat zijn eetlust goed is. 
Wij als mens bepalen in grote lijnen wat er moeten gebeuren. De details worden door het paard ingevuld. Het werk heeft immers tot doel het paard te verbeteren en zo geschikt mogelijk te maken voor wat wij van het vragen.
Uitgangspunt blijft dat zowel het paard als de ruiter er plezier in blijven houden.

Mocht je na het lezen van het bovenstaande vragen hebben dan hoor ik dat graag. Ik wil je graag advies geven bij het opstellen van een opbouwprogramma, een trainingsschema en/of een wedstrijdprogramma.

_______________________________________________________________________________________________    Gebruiksregels voor locatie Schaarsweg 8 

  • Iedereen verblijft en rijdt op de locatie op eigen risico.
  • De eigenaren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, ongevallen of diefstal.
  • Bij aankomst dient u zich te melden bij het woonhuis
  • Men dient een goedgekeurde cap of veiligheidshelm te dragen indien men te paard of pony zit.
  • Bij gebruik crossterrein is het dragen van een veiligheidscap en een bodyprotector verplicht.
  • Er mag alleen geoefend worden op de terreinen onder begeleiding van Michiel Mulder of van een gediplomeerd instructeur na overleg met Michiel Mulder 
  • Honden dienen aangelijnd te zijn.
  • Paardenmest dient op de mestplaats gestort te worden.
  • Roken is toegestaan mits de peuken niet in het gras worden gedeponeerd.

Houd het terrein opgeruimd en netjes, afval in de daarvoorbestemde bakken.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Michiel Muldertelnr. 0611367486
email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.